Вы здесь: Главная Наш SAP ERP Мнение специалистов

Мнение специалистов

В. ПолищукКомпанія УкрНЦ “Софт-Рейтинг”

www.softrating.com.ua

В.Поліщук,

кандидат технічних наук,

директор УкрНЦ "Софт-Рейтинг",

керівник органу по сертифікації УкрСЕРТСОФТ системи УкрСЕПРО

У сучасній світовій економіці в структурі активів компаній все більшу вагу складають нематеріальні складові – патенти, ліцензії на ноу-хау, технології та ін. У свою чергу, все більше значення для максимального задоволення запитів клієнтів, швидкої реакції на зміни ринку, розширення бізнесу, а значить і для конкурентоспроможності компанії має такий нематеріальний актив, як система менеджменту підприємством. Ця тенденція все сильніше виявляється і у вітчизняній економіці. Головна причина – насичення ринку товарами і послугами, загострення конкуренції і, як наслідок, перехід компаній від екстенсивного розвитку до інтенсивного, при якому удосконалюються внутрішні і зовнішні бізнес-процеси з метою підвищення продуктивності праці, якості продукції і послуг, зниження собівартості їх виробництва, вдосконалення системи мотивації праці, кваліфікації персоналу, а також виявлення і повного, оперативного задоволення запитів клієнтів. Ще актуальніше проблема вдосконалення систем менеджменту вітчизняними компаніями стане у зв'язку зі вступом України до Світової Організації Торгівлі.

Приємно відзначити, що багато українських компаній серйозно зайнялися вдосконаленням своїх систем менеджменту. Серед корпоративних клієнтів УкрНЦ "Софт-рейтинг" (а їх біля 2-х десятків – лідерів у різних галузях економіки) найбільш грунтовно вдосконаленням системи менеджменту займається «Бліц-Інформ».

Компанія має матеріальні активи світового рівня – устаткування для виробництва упаковки та поліграфічне обладнання. Проте керівництво, розуміючи, що саме по собі навіть найсучасніше устаткування не гарантує ефективну діяльність компанії, постійно удосконалює систему менеджменту. Причому увага цій проблемі надається впродовж всього часу діяльності компанії, що швидко розвивається.

Застосовуються сучасні моделі організації ведення бізнесу і інформаційні технології, які їх підтримують. Так, в основу управління виробництвом покладено процесний підхід, плануються обсяги збуту, виробництва, закупівель сировини, забезпечення персоналом.

Діють автоматизовані системи управління замовленнями на рекламу у виданнях «Бізнес», «Наталі», «Прайс-листи», «Бухгалтерія» та ін., система управління персоналом, система управління фінансами з підсистемами бухгалтерського обліку, контролінгу, бюджетування.

Сьогодні акценти у вдосконаленні системи управління в «Бліц-Інформі» робляться на менеджменті якістю продукції.

На найближчу перспективу керівництво компанії поставило задачу побудови системи управління відносинами з клієнтами (CRM – customer relations management) і інтегрованої системи управління бізнесом компанії з використанням концепції системи збалансованих показників (BSC – Balanced Scorecard).

Як інформаційна технологія для автоматизації бізнес-процесів компанії використовується система R/3 і інші продукти компанії SAP AG – світового лідера в галузі стандартного програмного забезпечення автоматизації корпоративних бізнес-процесів. Впровадження перших модулів системи почалося в 1999 році. З усіх компаній і організацій в Україні, які використовують систему R/3, в ПрАТ «Бліц-Інформ» освоєний максимальний рівень її функціональності, в якій реалізований досвід ефективного управління десятками тисяч крупних компаній різних галузей економіки розвинутих країн світу.

Мені імпонує підхід «Бліц-Інформа» до вдосконалення системи менеджменту – діагностується проблема, вивчається світовий досвід у сучасному управлінні бізнес-процесами, з урахуванням best practice виконується реінженірінг «своїх» бізнес-процесів, реалізуються оптимальні рішення в стандартній системі SAP R/3. При реалізації таких проектів дотримуються всіх канонів проектного менеджменту, у тому числі першого принципу створення АСУП, сформульованого академіком В.Н.Глушковим - принципу «першого керівника», що гарантує успіх проекту.

На моє тверде переконання, майбутнє в Україні за компаніями, які удосконалюють системи менеджменту, орієнтуючи їх на задоволення потреб клієнта.

Майбутнє за такими компаніями, як «Бліц-Інформ».

О. БеляченкоОльга Беляченко – директор по консалтингу, менеджер проектов

«Компания «Блиц-Информ» - классический пример предпринимательского успеха и, по моему мнению, гордость нашей страны и пример для подражания. В 1992 году группа единомышленников, организовав малое предприятие и начав с печати информационного бюллетеня цен на товары и услуги, менее чем за 5 лет превратила компанию в мощного производителя упаковки, печатной продукции и элитного представителя СМИ в Украине.

«Блиц-Информ» открыт для всего самого нового и передового, активно внедряет новые технологии. Компания использует в своем становлении и становлении своей корпоративной культуры «западные» технологии менеджмента. Руководство «Блиц-Информа» с самого начала проекта рассматривает систему mySAP Business Suite ( SAP R/3) как инструмент достижения стратегических целей развития компании. Наряду со стандартными функциями системы, внедряется отраслевой компонент SAP for Media, позволяющий повысить эффективность одного из основных направлений деятельности компании - предоставления издательских и рекламных услуг. Этот проект стал первым в СНГ по внедрению данной компоненты. Внедрение проводилось при активном участии нашей компании.

Внедрение модуля Управление персоналом также было выдающимся - одним из самых быстрых в СНГ, благодаря эффективному менеджменту проекта внедрения и предоставленному готовому решению, которое наша компания предложила по модулю HR для Украины.

Продуктивная эксплуатация HR в области организационного менеджмента началась уже через три месяца после начала работ по внедрению.

Следует также отметить высокую степень интеграции системы. Внедрены основные компоненты логистики – сбыт (SD), закупки (MM), роизводство (PP), а также внедрена углубленная финансовая функциональность – финансовая бухгалтерия (FI), основные средства(AM),
контроллинг (CO) и управление бюджетом (FI- FM).

Внедряется модуль управления качеством SAP QM PLM, который позволит автоматизировать функции управления качеством и сопровождение
сертификации по требованиям ISO 9001-2000 .

Максимальное использование функциональности системы R/3 и современный менеджмент проектами позволяют постоянно совершенствовать систему управления компанией в условиях динамично изменяющейся рыночной ситуации для реализации тактических и стратегических целей компании».


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Этот сайт соответствует следующим стандартам: